Technik Informatyk

Technik informatyk to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i kreatywnych.
Głównym założeniem szkoły jest przygotowanie naszych uczniów, jako przyszłych specjalistów, do realizacji zadań w zawodzie. Technik informatyk to zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach w Polsce. Technicy informatycy łatwo znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki. Mogą również otworzyć własną działalność gospodarczą. Prognozy rynku pracy wskazują, że zawód informatyka będzie nadal utrzymywał się na liście najbardziej poszukiwanych przez pracodawców. Rozwój młodego człowieka w tym kierunku roztacza przed nim perspektywę odniesienie zawodowego i życiowego sukcesu. Wielu informatyków łączy wykonywany zawód ze swoją pasją, co zapewnia im poczucie zadowolenia i samorealizacji.

Technik Rachunkowości

Technik rachunkowości to zawód z wielkimi tradycjami, występuje w każdym podmiocie gospodarczym. Technicy rachunkowości znajdują zatrudnienie w biurach rachunkowych, prywatnych przedsiębiorstwach oraz w jednostkach finansów publicznych. Zawód ten wymaga wysokich umiejętności, szerokiego zakresu wiedzy z dziedziny ekonomii, finansów, systemu podatkowego, a także umiejętności analizowania zmian zachodzących w procesie gospodarowania. Przyszły technik rachunkowości kształci się w zakresie prowadzenia księgowości i rozliczania danin publicznych ale nabywa również umiejętności takie jak: rozliczanie wynagrodzeń i należnych składek. Kształcenie obejmuje przygotowanie do prowadzenia analiz finansowych, prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych, a także korzystania z księgowych programów komputerowych. Technik rachunkowości to idealny kierunek dla osób dokładnych i skrupulatnych.

Technik Logistyk

Technik logistyk to zawód przyszłości. Osoba pracująca na tym stanowisku może odpowiadać za koordynowanie pracy magazynu i zaopatrzenia. Współpracować z dostawcami oraz klientami firmy, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi. Może planować i organizować prace magazynowe, obsługiwać zamówienia. W logistyce transportu i spedycji może prowadzić nadzór oraz planować trasy środków transportu, odpowiadać za bezpieczny i zgodny z prawem przepływ osób i towarów. Kontrolować przemieszczanie towarów przy pomocy transportu morskiego, kolejowego, drogowego i lotniczego.

Technik Reklamy

Technik reklamy to ciekawy, rozwijający się zawód. Technik reklamy potrafi wykonać projekty nośników reklamy przeznaczonych zarówno dla reklamy tradycyjnej (wizytówki, ulotki, plakaty) jak i internetowej w postaci banerów czy infografik. Dodatkowo przygotowuje filmiki reklamowe oraz promocyjne nadające się idealnie do umieszczenia na blogu. Technik reklamy posiada również umiejętności związane z tworzeniem dokumentów niezbędnych w procesie sprzedaży. Dzięki zdobytym kompetencjom społecznym, związanym z prowadzeniem negocjacji i komunikacji, skutecznie przeprowadzi rozmowę sprzedażową czy negocjacje z klientem lub partnerem biznesowym. Poza tym, osoby pracujące w tym zawodzie mają wiedzę pozwalającą przygotować całościową kampanię komercyjną dla przedsiębiorców, a także kampanię społeczną dla stowarzyszeń i fundacji.

1 2 3 4
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ WIĘCEJ...
GALERIA

ZOBACZ WIĘCEJ...
KALENDARZ