logo TE
Projekt - Złote Szkoły NBP

DEBATA PANELOWA "Umiejętność zarządzania ryzykiem w ubezpieczeniach, pożyczanie pieniędzy a poduszki finansowe oraz oszczędzanie"

W dniu 13 kwietnia 2021 roku klasa II Technik Ekonomista uczestniczyła w debacie panelowej. Gośćmi byli Pani dr Katarzyna Kubiszewska oraz Pan dr Jarosław Ziętarski, którzy są pracownikami naukowymi Politechniki Gdańskiej Wydziału Zarządzania i Ekonomii. Tematem spotkania było ,,Umiejętność zarządzania ryzykiem w ubezpieczeniach, pożyczanie pieniędzy a poduszki finansowe oraz oszczędzanie". Wydarzenie odbyło się na platformie Microsoft Teams.

Uczniowie podczas słuchania dyskusji i odpowiedzi ekspertów na pytania, dowiedzieli się o wielu ważnych kwestiach, a sami w razie wątpliwości mieli możliwość zadawania pytań. Celami edukacyjnymi debaty panelowej były refleksja uczestników nad pojęciami takimi jak ubezpieczenie, pożyczka, kredyt, poduszka finansowa, oszczędzanie itp. Uczniowie mieli także możliwość poznania tematyki ubezpieczeń, pożyczek i kredytów oraz ryzyko jakie się z nimi wiąże. Słuchacze mieli nabyć wiedzę o istocie poduszki finansowej oraz sposobach na prawidłowe oszczędzanie.

Podczas debaty nasza drużyna, a w szczególności wybrana z niej moderatorka, wykazała się zaangażowaniem i aktywnością. W momencie, gdy ekspert prosił o wypowiedzenie się uczniów na dany temat, by poznać, jak osoby młode postrzegają daną kwestię, młodzi bez wahania odpowiadali. Pytania te brzmiały np. ,,Jak rozumiecie pojęcie poduszka finansowa?".

Przebieg debaty rozpoczął się od przywitania przez osobę prowadzącą uczestników i gości.

Został przybliżony analizowany temat i rozpoczęto zadawanie pytań, które były pogrupowane na trzy części. Pierwsza z nich dotyczyła zakresu umiejętności zarządzania ryzykiem w ubezpieczeniach np. ,,Czym jest polisa ubezpieczeniowa?", ,,Czy warto ponosić dodatkowe koszty związane z ubezpieczeniem kredytu" . Druga część debaty to temat pożyczania pieniędzy a poduszka finansowa. Przykłady pytań z tego zakresu to m.in. ,,Czy warto posiadać poduszkę finansową?", ,,Czym kierować się przy wyborze kredytu lub pożyczki?" oraz ,,Czym jest spirala zadłużenia i jak sobie z nią poradzić?". Ostatni zakres pytań to oszczędzanie i były to np. ,,Która forma jest korzystniejsza: konto oszczędnościowe czy lokata?", ,,Czy istnieją jakieś powody dlaczego wiele osób jednak nie oszczędza?" i ,,Jakie są najczęstsze błędy młodzieży, podczas oszczędzania?". Eksperci wypowiadali się na dane tematy, tym samym kształcąc słuchaczy.

W części dotyczącej zarządzania ryzykiem w ubezpieczeniach przytaczane argumenty dotyczyły przede wszystkim doświadczeń własnych ekspertów. Wskazywali oni, zakres ochrony przed ryzykiem objęty polisą nie obejmuje wszystkich zdarzeń. Analizując wybór produktu należy zwracać szczególną uwagę na OWU i dokładnie analizować jej zapisy. Eksperci wskazywali, iż w zakresie ubezpieczeń najlepiej wyszukiwać ubezpieczeń szytych na miarę korzystając ze wsparcia wyspecjalizowanych pośredników do których można zaliczyć agentów ubezpieczeniowych. Definiowano przypadki, kiedy istotne jest wykupienie ubezpieczenia nawet w sytuacji, gdy dotyczy one jedynie hipotetycznych sytuacji jak chociażby w przypadku śmierci przy kredycie hipotecznym. Eksperci wskazywali również, iż uczniowie powinni pamiętać już na etapie podjęcia pierwszej pracy o ryzyku związanym z niepełnosprawnością. Tym samym powinni pamiętać o indywidualnym oszczędzaniu na przyszłość bowiem system publiczny może nie gwarantować wystarczającej ochrony.

W drugiej części debaty dotyczącej pożyczania środków finansowych i tworzenia poduszki finansowej eksperci wskazywali, iż tworzenie poduszki finansowej powinno być uzależnione od tego jaką ilością środków dysponujemy. To od niej zależy, czy możemy przeznaczyć je na oszczędzanie czy podejmowanie inwestycji obarczonych ryzykiem. Wskazywali, iż każdy powinien dysponować takimi środkami w przypadku pojawienia się nagłych sytuacji zewnętrznych niezależnych od nas jak, chociażby bezrobocie czy pandemia.

Ostatnim etapem debaty była tematyka oszczędzania przez młodych ludzi. Eksperci wskazywali, iż młodzi ludzie nie są skłonni do oszczędzania bowiem chcą imponować innymi lub też naśladują zachowania swoich najbliższych. Młodzi ludzie powinni dokładnie analizować proponowane im sposoby oszczędzania i inwestowania.

Po wysłuchaniu wypowiedzi ekspertów, nadszedł czas na wspólne wyciągnięcie wniosków z dyskusji. Uczniowie podzielili zdanie ekspertów, iż lepiej zrezygnować z bieżącej konsumpcji i inwestować w siebie czy znane formy finansowe, dobierać ubezpieczenia indywidualnie pod własne potrzeby, tworzyć poduszkę finansową nawet przy minimalnych dochodach oraz wybierać formy oszczędzania lub inwestowania po dokładnej analizie za i przeciw. Ważne jest również myślenie perspektywiczne w zakresie ochrony przed ryzykiem wywołanym czynnikami zewnętrznymi oraz dokładna analiza OWU przy zawieraniu umów. .

Dzięki tej debacie uczniowie zdobyli wiedzę w zakresie istotnych tematów, która została przedstawiona w ciekawy sposób. Świetne podejście ekspertów, którzy zrozumiale budowali swoje wypowiedzi, przyczyniło się do zainteresowania przez uczestników rozmową. Wyciągnięcie odpowiednich wniosków z pewnością skłoniło słuchaczy do refleksji nad swoją finansową przyszłością, jak i teraźniejszymi kwestiami związanymi np. z formą oszczędzania lub inwestycji w zdobywanie wiedzy.

DEBATA PANELOWA
LEKCJA Z EKONOMIĄ
SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI ŚWIATA NAUKI
SPOTKANIE Z PRAKTYKAMI SEKTORA FINANSOWEGO
ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 W KWIDZYNIE 82-500 KWIDZYN UL. SŁOWIAŃSKA 17