logo TE
Projekt - Złote Szkoły NBP

Lekcja z ekonomią "System bankowy, aspekty ekonomiczno-prawne" czyli prawno-ekonomiczny mix

W dniu dzisiejszym uczestniczyliśmy w lekcji online o charakterze interdyscyplinarnym pt. "System bankowy, aspekty ekonomiczno-prawne". Lekcję przeprowadzili i przygotowali nauczyciele naszej szkoły: Pani Magdalena Nahorna, ucząca w naszej szkole podstaw przedsiębiorczości i Pan Andrzej Michalik. Spotkanie odbyło się 07.04.2021 r. i trwało 2 godziny lekcyjne z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

Na początku zapoznaliśmy się prezentacją pt. "System bankowy", w której przedstawiono zagadnienia takie jak funkcje i zadania Narodowego Banku Polskiego, Rady Polityki Pieniężnej, Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz rodzaje banków. Mogliśmy dzięki temu rozwiać nasze wątpliwości i usystematyzować wiedzę, którą zdobyliśmy również na wcześniejszych etapach realizacji projektu.

Po zaprezentowaniu prezentacji przyszedł czas na część ćwiczeniową. Zostaliśmy podzieleni na trzy grupy i dzięki aplikacji Teams rozpoczęliśmy pracę w pokojach. Każda grupa otrzymała regulaminy i oferty trzech anonimowych banków. Kierowane one były do osób rozpoczynających swoją aktywność na rynku bankowym. Dodatkowo przekazano nam tabelkę zawierającą poszczególne części ofert: elementy za które ponosimy opłaty przy poleceniu przelewu wewnętrznego, poleceniu przelewu zewnętrznego za pomocą Internetu lub telefonu, poleceniu przelewu zewnętrznego w placówce, przelewów natychmiastowych/ekspresowych przelewów międzynarodowych - zagranicznych, kiedy są płatne wpłaty i wypłaty gotówki, usługi bezpieczeństwa - cena za pakiet sms w związku z powiadomieniem sms o transakcji lub zmianach na koncie oraz dodatkowych usługach, np. możliwości doładowania telefonu itp.

Naszym zadaniem było odnalezienie w ofertach kosztów usług z tabelki i wpisanie ich cen w odpowiednie komórki, a następnie zdecydowanie, który bank ma najlepszą, według nich, ofertę podając kryteria, na które zwróciliśmy uwagę oraz które według nas są najbardziej znaczące przy wybieraniu banku przez młodych ludzi. Mieliśmy również spróbować wyjaśnić, dlaczego wszystkie konta są prowadzone bezpłatnie oraz, który bank oferuje najkorzystniejszą ofertę pod względem dopasowanych do kont kart kredytowych i debetowych.

Po skończeniu rozwiązywania zadań uczniowie wyznaczyli osobę reprezentującą grupę i powrócili na spotkanie ogólne. Gdy wszystkie grupy zakończyły pracę rozpoczęto prezentowanie wyników przez przedstawicieli grup. Wszystkie grupy jednoznacznie zdecydowały, że najlepszą opcją jest bank, który ma najtańsze usługi związane z mobilnością, np. polecenia przelewu za pomocą Internetu lub telefonu lub powiadomienia sms. Za najmniej ważne kryteria przy wyborze uznano przelewy międzynarodowe, ponieważ uznaliśmy, że w tak młodym wieku taka usługa nie jest nam koniecznie potrzebna i raczej nie będziemy z niej na razie korzystać oraz przelewy zewnętrzne dokonywane w placówce, właśnie ze względu na dzisiejszą mobilność i większy komfort przelewów za pomocą Internetu lub telefonu. Przy pracy nad tym ćwiczeniem bardzo przydały nam się informacje pozyskane w trakcie spotkań z ekspertami szczególnie w zakresie realizowania bezpiecznych transakcji online. Na podstawie posiadanej już wiedzy w łatwy sposób mogliśmy zweryfikować, która forma ochrony oferowana przez przykładowe banki była najbardziej skuteczna. Odpowiedziano również, że konta są prowadzone bezpłatnie ze względu na chęć zachęcenia młodych ludzi do oferty, jak i samego oszczędzania, co oczywiście było poprawną odpowiedzią.

Dzięki przeprowadzonej lekcji online na temat systemu bankowego i aspektach prawnych my, jako młodzi ludzie, nabyliśmy wiedzę na temat kont bankowych oraz znajomości prawa bankowego, które są dla nas najkorzystniejsze. Nauczyliśmy się także czytać umowy ze zrozumieniem, co ma szczególne znaczenie w przypadku zawieraniu umów pociągających za sobą powstanie zobowiązań. Jest ważne, aby umieć porównywać oferty w codziennym życiu w każdej dziedzinie zwłaszcza tam, gdzie ponosimy ryzyko dodatkowych wydatków.

Jeśli uważasz, że wiesz wszystko o systemie bankowym wypełnij ankietę i poznaj swoją wiedzę.

Opracowanie: Dagmara Krzymowska, Emilia Andrzejewska, Martyna Brzozowska, Oliwia Grzebalska, Oliwia Szmiszke
DEBATA PANELOWA
LEKCJA Z EKONOMIĄ
SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI ŚWIATA NAUKI
SPOTKANIE Z PRAKTYKAMI SEKTORA FINANSOWEGO
ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 W KWIDZYNIE 82-500 KWIDZYN UL. SŁOWIAŃSKA 17