Rekrutacja - Oferta edukacyjna na rok szkolny 2024/25
Lp. Zawód Liczba oddziałów Przedmiot rozszerzony w cyklu kształcenia
1. Technik informatyk 1 Matematyka
2. Technik logistyk 1 Geografia

Wymagane dokumenty obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej Technikum nr 1 Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie

  1. Podanie o przyjęcie do szkoły według wzoru zamieszczonego w systemie rekrutacji elektronicznej – https://nabor.pcss.pl/powiatkwidzyn Uwaga – proszę wpisać dane obojga rodziców,
  2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub potwierdzona kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub potwierdzona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  4. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów i olimpiad,
  5. Karta informacyjna kandydata,
  6. Deklaracja wyboru języka obcego,
  7. 3 aktualne fotografie (podpisane na odwrocie).
  8. załącznik do wniosku o dacie i miejscu urodzenia kandydata. pobierz