KADRA KIEROWNICZA
dyrektorzy:
 1. Jarmużewski Franciszek Organizator, założyciel szkoły.
 2. Mikołajczak Leon 1947 - 1951
 3. Woźniaczek Fryderyk 1951 - 1953
 4. Karpiński Tadeusz 1953 - 1957
 5. Borowiecki Stanisław 1957 - 1974
 6. Woelk Henryk 1974 - 1982
 7. Bielawski Michał 1982 - 1992
 8. Szmelter Roman 1992 - 2007
 9. Kita Wiesław 2007 - 2021
wicedyrektorzy:
 1. Borowiecki Stanisław 1954 - 1957
 2. Obertaniec Andrzej 1957 - 1962
 3. Malinowski Tadeusz 1962 - 1968
 4. Bielawski Michał 1965 - 1968
  • Kierownik Wydziału dla Pracujących w latach 1968-1982
 5. Paciorek Helena 1969 - 1972
 6. Zaboklicki Kazimierz 1974 - 1991
 7. Szmelter Roman 1983 - 1992
 8. Kita Wiesław 1991 - 1995
 9. Mancewicz Barbara 1993 - 2007
 10. Labuszewski Adam 2005 - 2011
 11. Lewandowska Agnieszka 2008 - 2021
kierownicy szkolenia praktycznego:
 1. Bukowska Halina 1991 - 1998
 2. Galicki Franciszek 1998 - 1999
 3. Rusin Roman 1999 - 2011
 4. Labuszewski Adam 2011 - 2022
warsztaty - kierownicy warsztatów:
 1. Sztejnike Wiesław 1949 - 1956
 2. Zgudka Marian 1956 - 1982
 3. Ambruszkiewicz Bolesław 1982 - 1985
 4. Drelich Zbigniew 1985 - 1999
internat - kierownicy internatu:
 1. Atemborski Stanisław 1952 - 1956
 2. Sawicki Józef 1956 - 1957
 3. Falkowski Ludwik 1957 - 1959
 4. Błędzki Joahim 1959 - 1975
 5. Dłużniewski Janusz 1975 - 1986
 6. Kapica Halina 1986 - 1993