INTERNAT - PRACOWNICY ADMINISTRACJI
PRACOWNICY ADMINISTRACJI INTERNATU
w LATACH 1951-1992
C J K P R S W Z wszyscy
*INTERNAT - według litery C