SZKOŁY ABSOLWENCI
SZUKAJ ABSOLWENTA
WYCHOWAWCY ABSOLWENCI
ZAWODY ABSOLWENCI
ABSOLWENCI W/G SZKÓŁ
w latach 1947-2023
ABSOLWENCI WEDŁUG SZKÓŁ
 1. Technikum Nr 1
  • absolwencii w latach 2008-2023 łącznie 15 lat
  • absolwentów 1481
 2. Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1
  • absolwencii w latach 2005-2010 łącznie 5 lat
  • absolwentów 79
 3. III Liceum Ogólnokształcące
  • absolwencii w latach 2004-2007 łącznie 3 lata
  • absolwentów 132
 4. I Liceum Profilowane
  • absolwencii w latach 2004-2007 łącznie 3 lata
  • absolwentów 220
 5. Liceum Handlowe dla dorosłych
  • absolwencii w latach 2003-2006 łącznie 3 lata
  • absolwentów 46
 6. Liceum Ogólnokształcące
  • absolwencii w latach 2003-2004 łącznie 1 rok
  • absolwentów 47
 7. Liceum Agrobiznesu
  • absolwencii w latach 2002-2004 łącznie 2 lata
  • absolwentów 99
 8. Liceum Handlowe
  • absolwencii w latach 1996-2005 łącznie 9 lat
  • absolwentów 255
 9. Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych
  • absolwencii w latach 1995-2007 łącznie 12 lat
  • absolwentów 298
 10. Technikum Mechaniczne
  • absolwencii w latach 1993-1999 łącznie 6 lat
  • absolwentów 187
 11. Policealne Studium Zawodowe
  • absolwencii w latach 1992-2001 łącznie 9 lat
  • absolwentów 229
 12. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 (dla młodocianych pracowników)
  • absolwencii w latach 1978-2013 łącznie 35 lat
  • absolwentów 2498
 13. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1
  • absolwencii w latach 1977-1999 łącznie 22 lata
  • absolwentów 1317
 14. Szkoła Przysposabiająca do Zawodu
  • absolwencii w latach 1977-1979 łącznie 2 lata
  • absolwentów 26
 15. Liceum Zawodowe Nr 1
  • absolwencii w latach 1975-1996 łącznie 21 lat
  • absolwentów 795
 16. Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy JW 4560 (dawna 3221)
  • absolwencii w latach 1975-1976 łącznie 1 rok
  • absolwentów 30
 17. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca
  • absolwencii w latach 1972-1977 łącznie 5 lat
  • absolwentów 198
 18. Liceum Ekonomiczne
  • absolwencii w latach 1971-2005 łącznie 34 lata
  • absolwentów 1372
 19. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wydział Dokształcający
  • absolwencii w latach 1970-1975 łącznie 5 lat
  • absolwentów 331
 20. Zasadnicza Szkoła Handlowa
  • absolwencii w latach 1967-1974 łącznie 7 lat
  • absolwentów 228
 21. Technikum Ekonomiczne
  • absolwencii w latach 1967-1971 łącznie 4 lata
  • absolwentów 191
 22. Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla pracujących (Dokształcająca)
  • absolwencii w latach 1964-1970 łącznie 6 lat
  • absolwentów 349
 23. Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących
  • absolwencii w latach 1960-1964 łącznie 4 lata
  • absolwentów 67
 24. Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  • absolwencii w latach 1957-1977 łącznie 20 lat
  • absolwentów 1789
 25. Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa
  • absolwencii w latach 1954-1957 łącznie 3 lata
  • absolwentów 200
 26. Zasadnicza Szkoła Metalowo - Elektryczna
  • absolwencii w latach 1951-1954 łącznie 3 lata
  • absolwentów 293
 27. Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa
  • absolwencii w latach 1949-1951 łącznie 2 lata
  • absolwentów 64