SZKOŁY ABSOLWENCI
SZUKAJ ABSOLWENTA
WYCHOWAWCY ABSOLWENCI
ZAWODY ABSOLWENCI
ABSOLWENCI W/G SZKÓŁ
w latach 1947-2022
ABSOLWENCI WEDŁUG SZKÓŁ
 1. Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa
  • absolwencii w latach 1949-1951 łącznie 2 lata
  • absolwentów 64
 2. Zasadnicza Szkoła Metalowo - Elektryczna
  • absolwencii w latach 1951-1954 łącznie 3 lata
  • absolwentów 293
 3. Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa
  • absolwencii w latach 1954-1957 łącznie 3 lata
  • absolwentów 200
 4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  • absolwencii w latach 1957-1977 łącznie 20 lat
  • absolwentów 1789
 5. Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących
  • absolwencii w latach 1960-1964 łącznie 4 lata
  • absolwentów 67
 6. Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla pracujących (Dokształcająca)
  • absolwencii w latach 1964-1970 łącznie 6 lat
  • absolwentów 349
 7. Technikum Ekonomiczne
  • absolwencii w latach 1967-1971 łącznie 4 lata
  • absolwentów 191
 8. Zasadnicza Szkoła Handlowa
  • absolwencii w latach 1967-1974 łącznie 7 lat
  • absolwentów 228
 9. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wydział Dokształcający
  • absolwencii w latach 1970-1975 łącznie 5 lat
  • absolwentów 331
 10. Liceum Ekonomiczne
  • absolwencii w latach 1971-2005 łącznie 34 lata
  • absolwentów 1372
 11. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca
  • absolwencii w latach 1972-1977 łącznie 5 lat
  • absolwentów 198
 12. Liceum Zawodowe Nr 1
  • absolwencii w latach 1975-1996 łącznie 21 lat
  • absolwentów 795
 13. Szkoła Przysposabiająca do Zawodu
  • absolwencii w latach 1977-1979 łącznie 2 lata
  • absolwentów 26
 14. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1
  • absolwencii w latach 1977-1999 łącznie 22 lata
  • absolwentów 1317
 15. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 (dla młodocianych pracowników)
  • absolwencii w latach 1978-2013 łącznie 35 lat
  • absolwentów 2498
 16. Policealne Studium Zawodowe
  • absolwencii w latach 1992-2001 łącznie 9 lat
  • absolwentów 229
 17. Technikum Mechaniczne
  • absolwencii w latach 1993-1999 łącznie 6 lat
  • absolwentów 187
 18. Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych
  • absolwencii w latach 1995-2007 łącznie 12 lat
  • absolwentów 298
 19. Liceum Handlowe
  • absolwencii w latach 1996-2005 łącznie 9 lat
  • absolwentów 255
 20. Liceum Agrobiznesu
  • absolwencii w latach 2002-2004 łącznie 2 lata
  • absolwentów 99
 21. Liceum Ogólnokształcące
  • absolwencii w latach 2003-2004 łącznie 1 rok
  • absolwentów 47
 22. Liceum Handlowe dla dorosłych
  • absolwencii w latach 2003-2006 łącznie 3 lata
  • absolwentów 46
 23. I Liceum Profilowane
  • absolwencii w latach 2004-2007 łącznie 3 lata
  • absolwentów 220
 24. III Liceum Ogólnokształcące
  • absolwencii w latach 2004-2007 łącznie 3 lata
  • absolwentów 132
 25. Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1
  • absolwencii w latach 2005-2010 łącznie 5 lat
  • absolwentów 79
 26. Technikum Nr 1
  • absolwencii w latach 2008-2013 łącznie 5 lat
  • absolwentów 500