Rada Rodziców
  1. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie
  2. Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie