Kalendarz Roku
| DLA RODZICÓW | DODATKOWE DNI WOLNE | PRAKTYKI | EGZAMINY | CAŁOŚĆ | Godziny do dyspozycji uczniów i rodziców |
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
 • 2022-09-01
  • Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
 • 2022-09-07
  • ZEBRANIA Z RODZICAMI
 • 2022-09-09
  • Giełda podręczników szkolnych
 • 2022-10-14
  • Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 2022-10-19
  • Święto Patrona Szkoły
 • 2022-10-31
  • Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 2022-11-02
  • dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 2022-11-16
  • WYWIADÓWKA ŚRÓDOKRESOWA KONSULTACJE
 • 2022-11-25
  • Do 25 listopada 2022 - wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych dla uczniów klas IV i informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, oceną naganną z zachowania, nieklasyfikowaniem za I półrocze.
 • 2022-12-09
  • Do 09 grudnia 2022 - wystawienie ocen śródrocznych dla uczniów klas IV
 • 2022-12-16
  • Rada Pedagogiczna - klasyfikacyjna dla klas IV za I półrocze, zakończenie I półrocza dla klas IV(G)
 • 2022-12-19
  • Zmiana planu zajęć dydaktycznych dla klas IV(G)
 • 2022-12-23
  • 23 – 31 grudnia 2022 – zimowa przerwa świąteczna
 • 2023-01-05
  • Do 05 stycznia 2023 - wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych dla uczniów klas I – IV(P) i informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, oceną naganną z zachowania, nieklasyfikowaniem za I półrocze
 • 2023-01-11
  • ZEBRANIE Z RODZICAMI PODSUMOWUJĄCE PRACĘ SZKOŁY I WYNIKI UCZNIÓW ZA I PÓŁROCZE
 • 2023-02-03
  • Do 03 lutego 2023 wystawienie ocen śródrocznych dla uczniów klas I – IV(P)
 • 2023-02-10
  • Rada Pedagogiczna - klasyfikacyjna za I półrocze dla uczniów klas I – IV(P)
 • 2023-02-15
  • Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej
 • 2023-03-29
  • WYWIADÓWKA ŚRÓDOKRESOWA
 • 2023-04-03
  • Do 03 kwietnia 2023 - wystawienie przewidywanych ocen końcoworocznych dla uczniów klas IV i informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, oceną naganną z zachowania, nieklasyfikowaniem na koniec roku szkolnego.
 • 2023-04-06
  • 06 – 11 kwietnia 2023 - wiosenna przerwa świąteczna
 • 2023-04-17
  • Do 17 kwietnia 2023 - wystawienie ocen końcoworocznych dla uczniów klas IV(G)
 • 2023-04-24
  • Rada Pedagogiczna - klasyfikacyjna dla uczniów klas IV(G)
 • 2023-04-28
  • Zakończenie zajęć dydaktycznych dla uczniów klas IV(G). Uroczyste zakończenie roku szkolnego
 • 2023-05-02
  • Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 2023-05-04
  • Początek egzaminów maturalnych
 • 2023-05-04
  • Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 2023-05-08
  • Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 2023-05-24
  • Do 24 maja 2023 - wystawienie przewidywanych ocen końrcoworocznych dla uczniów klas I ? III i informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, oceną naganną z zachowania, nieklasyfikowaniem na koniec roku szkolnego .
 • 2023-05-24
  • WYWIADÓWKA ŚRÓDOKRESOWA
 • 2023-06-07
  • Do 07 czerwca 2023 - wystawienie ocen końcoworocznych dla uczniów klas I – IV (P)
 • 2023-06-09
  • Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 2023-06-16
  • Rada Pedagogiczna - klasyfikacyjna dla uczniów klas I – IV(P)
 • 2023-06-23
  • Zakończenie zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – IV (P)