Kalendarz Roku
| DLA RODZICÓW | DODATKOWE DNI WOLNE | PRAKTYKI | EGZAMINY | CAŁOŚĆ |
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
 • 2021-09-01
  • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
 • 2021-09-08
  • ZEBRANIA Z RODZICAMI
 • 2021-09-10
  • giełda podręczników szkolnych
 • 2021-09-24
  • Święto Patrona Szkoły
 • 2021-10-15
  • dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 2021-11-02
  • dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 2021-11-12
  • dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 2021-11-18
  • WYWIADÓWKA ŚRÓDOKRESOWA KONSULTACJE
 • 2021-11-20
  • Do 20 listopada wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych dla uczniów klas IV i informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, oceną naganną z zachowania, nieklasyfikowaniem za I półrocze
 • 2021-12-10
  • rada klasyfikacyjna dla klas IV za I półrocze
 • 2021-12-10
  • zakończenie I półrocza dla klas IV
 • 2021-12-13
  • zmiana planu zajęć dydaktycznych dla klas IV
 • 2021-12-22
  • Do 22 grudnia wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych dla uczniów klas I - III i informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, oceną naganną z zachowania, nieklasyfikowaniem za I półrocze
 • 2021-12-23
  • 23 - 31 grudnia zimowa przerwa świąteczna
 • 2022-01-07
  • dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 2022-01-14
  • Do 14 stycznia wystawienie ocen śródrocznych dla uczniów klas I - III
 • 2022-01-21
  • rada klasyfikacyjna za I półrocze dla uczniów klas I - III
 • 2022-01-26
  • Zebranie z rodzicami podsumowujące pracę szkoły i wyniki uczniów za I półrocze
 • 2022-02-02
  • plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej
 • 2022-02-14
  • 14 - 27 lutego ferie zimowe
 • 2022-03-30
  • WYWIADÓWKA ŚRÓDOKRESOWA KONSULTACJE
 • 2022-03-30
  • Do 30 marca wystawienie przewidywanych ocen końcoworocznych dla uczniów klas IV i informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, oceną naganną z zachowania, nieklasyfikowaniem na koniec roku szkolnego
 • 2022-04-13
  • Do 13 kwietnia wystawienie ocen końcoworocznych dla uczniów klas IV
 • 2022-04-14
  • 14 - 19 kwietnia wiosenna przerwa świąteczna
 • 2022-04-22
  • rada klasyfikacyjna dla uczniów klas IV
 • 2022-05-02
  • dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 2022-05-04
  • początek egzaminów maturalnych
 • 2022-05-06
  • dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 2022-05-25
  • WYWIADÓWKA ŚRÓDOKRESOWA KONSULTACJE
 • 2022-05-25
  • Do 25 maja wystawienie przewidywanych ocen końrcoworocznych dla uczniów klas I - III i informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, oceną naganną z zachowania, nieklasyfikowaniem na koniec roku szkolnego
 • 2022-06-08
  • Do 08 czerwca wystawienie ocen końcoworocznych dla uczniów klas I - III
 • 2022-06-15
  • rada klasyfikacyjna dla uczniów klas I - III
 • 2022-06-17
  • dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 2022-06-24
  • zakończenie zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I - III