Kalendarz Roku
| DLA RODZICÓW | DODATKOWE DNI WOLNE | PRAKTYKI | CAŁOŚĆ | Godziny do dyspozycji uczniów i rodziców |
EGZAMINY ZAWODOWE
TERMINY EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (OKREŚLONE PRZEZ DYREKTORA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ) W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
FORMUŁA 2012 – dotyczy absolwentów
Sesja 1. 2023 Zima (styczeń – luty 2023)
Termin składania deklaracji na sesję 2023 Zima: do 09 września 2022 r.
Część pisemna - 10 stycznia 2023 r.
Część praktyczna
Kwalifikacja Klasa Termin Zima/2023 Model
A.30; A.31; A.32 absolwenci 09 stycznia d
A.26 17- 18 stycznia dk
A.27 18 – 19 stycznia dk
A.35 13 – 14 stycznia dk
A.36 15 – 16 stycznia dk
E.14 17 stycznia dk
E.12 19 stycznia wk
E.13 19 stycznia wk

Sesja 2. 2023 Lato (czerwiec – lipiec 2023)
Termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2022: do 01 lutego 2023 r.
W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń – luty 2023 – do 7 kwietnia 2023 r.
Część pisemna – 02 czerwca 2023 r.
Część praktyczna
Kwalifikacja Klasa Termin Lato 2023 Model
A.30; A.31; A.32 absolwenci 01 czerwca d
A.26 12- 13 czerwca dk
A.27 14 – 15 czerwca dk
A.35 12 – 13 czerwca dk
A.36 16 – 17 czerwca dk
E.14 16 czerwca dk
E.12 12 czerwca wk
E.13 12 czerwca wk
FORMUŁA 2017
Sesja 1. 2023 Zima (styczeń – luty 2023)
Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2023 do 15 września 2022 r.
Część pisemna - 10 stycznia 2023 r.
Część praktyczna
Kwalifikacja Klasa Termin Zima 2023 Formuła model
AU.35. absolwenci 13 - 14 stycznia 2017 dk
AU. 36. 15 - 16 stycznia 2017 dk
AU.22 09 stycznia 2017 d
AU.32 09 stycznia 2017 d
AU.29 17 - 18 stycznia 2017 dk
AU.30 18 - 19 stycznia 2017 dk
EE.08 18 - 21 stycznia 2017 wk
EE.09 17 - 18 stycznia 2017 dk
Sesja 2. 2023 Lato (czerwiec – lipiec 2023)
Termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2023: do 07 lutego 2023 r.
W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń – luty 2023 – do 07 kwietnia 2023 r.
Część pisemna - 02 czerwca 2023 r.
Część praktyczna dla absolwentów, którzy nie zdali egzaminu w sesji zimowej
Kwalifikacja Klasa Termin Lato 2023 Formuła model
AU.35. absolwenci 12 – 13 czerwca 2017 dk
AU. 36. 16 – 17 czerwca 2017 dk
AU.22 01 czerwca 2017 d
AU.32 01 czerwca 2017 d
AU.29 12 – 13 czerwca 2017 dk
AU.30 14 – 15 czerwca 2017 dk
EE.08 12 – 13 czerwca 2017 wk
EE.09 15 – 16 czerwca 2017 dk
FORMUŁA 2019
Sesja 1. 2023 Zima (styczeń – luty)
Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2023 do 15 września 2022 r.
Część pisemna termin główny: 10-14 stycznia 2023 r.
Część pisemna termin dodatkowy: 30 stycznia 2023 r.
Część praktyczna
Kwalifikacja Klasa Termin główny 2023 Zima Termin dodatkowy 2023 Zima Formuła model
INF.03 IV TI GIM 16-19 stycznia 31 stycznia 2019 dk
SPL.04. IV TL GIM 09 stycznia 31 stycznia 2019 d
PGF.08. IV TR GIM 16-19 stycznia 31 stycznia 2019 dk
Sesja 2. 2023 Lato (czerwiec – lipiec 2023)
Termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2022: do 7 lutego 2023 r.
W przypadku ponownego przyst?powania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń – luty 2023 – do 7 kwietnia 2023 r.
Część pisemna termin główny: 2 – 7 czerwca 2023 r.
Część pisemna termin dodatkowy: 28 czerwca 2023
Część praktyczna
Kwalifikacja Klasa Termin główny 2023 Lato Termin dodatkowy 2023 Lato Formuła model
EKA.05 IV TE 13-18 czerwca 29 czerwca 2019 dk
EKA.05 III TRach 13-18 czerwca 29 czerwca 2019 dk
INF.02 III TI 12-17 czerwca 29 czerwca 2019 wk
INF.03 IV TI SP 09-12 czerwca 29 czerwca 2019 dk
SPL.01 III TL 01 czerwca 29 czerwca 2019 d
SPL.04. IV TL SP 01 czerwca 29 czerwca 2019 d