Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów

 

Numer wniosku: RPPM.03.03.01-22-0004/16     
Nazwa wnioskodawcy: Powiat Kwidzyński     
Tytuł projektu: "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego  w powiecie kwidzyńskim – większa zatrudnialność uczniów"     
Beneficjent: Powiat Kwidzyński     
          
   9 listopada 2016 r. o godzinie 10:00 w ramach V Forum Pomorskiej Edukacji w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, miało miejsce podpisanie umów z wnioskodawcami dla Poddziałania 3.3.1.


   Jakość edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.              

   Całość informacji w liście do pracodawców:    
      List starostwa do pracodawców

          
   Pozostałe informacje:          
      Regulamin rekrutacji                     
      Zarządzenie w sprawie wprowadzenie regulaminu praktyk

 

 


  

 

   Działania w ramach projektu mają objąć 360 uczniów ZSP 1, ZSP 2 i CKZiU;

   Zaplanowano dla nich:

     
   Projekt obejmuje także grupę 22 nauczycieli, dla których zaplanowano: