podręczniki
PODRĘCZNIKI - rok szkolny 2022/2023
  1. Technik ekonomista. Podbudowa: Szkoła podstawowa. Przedmiot rozszerzony - geografia
  2. Technik informatyk. Podbudowa: Gimnazjum. Przedmiot rozszerzony - matematyka, informatyka
  3. Technik informatyk. Podbudowa: Szkoła podstawowa. Przedmiot rozszerzony - matematyka
  4. Technik logistyk. Podbudowa: Gimnazjum. Przedmiot rozszerzony - język angielski, matematyka
  5. Technik logistyk. Podbudowa: Szkoła podstawowa. Przedmiot rozszerzony - język angielski
  6. Technik rachunkowości. Podbudowa: Szkoła podstawowa. Przedmiot rozszerzony - geografia
  7. Technik reklamy. Podbudowa: Gimnazjum. Przedmiot rozszerzony - geografia, język angielski
  8. Technik reklamy. Podbudowa: Szkoła podstawowa. Przedmiot rozszerzony - język angielski
1