doradca zawodowy

   Uczenie się przez całe życie to koncepcja, która pozwala jednostkom, społeczeństwom i państwom wyjść naprzeciw wyzwaniom współczesności, takim jak gwałtowny rozwój technologiczny, proces globalizacyjny oraz postępujące przemiany społeczno-ekonomiczne i kulturowe. Dlatego doskonałym rozwiązaniem również na etapie kształcenia w technikum jest doradztwo zawodowe mające na celu ukierunkowanie młodych ludzi do efektywnego inwestowania w uczenie się, zorientowanie na efekty nauki w celu pozyskiwania dodatkowych kwalifikacji.


   Działania wewnątrzszkolnego sytemu doradztwa zawodowego w Zespole Szkół nr 1 umożliwiają:


    Zespół ds. doradztwa:

Strony, które warto odwiedzić:
0_1600789171.png

 

   rozporządzenie MEN