kalendarz roku
| DLA RODZICÓW | DODATKOWE DNI WOLNE | PRAKTYKI | CAŁOŚĆ | Godziny do dyspozycji uczniów i rodziców |
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
 • 2023-09-04
  • uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024
 • 2023-09-13
  • zebrania z rodzicami uczniów klas I - III
 • 2023-09-14
  • giełda podręczników szkolnych
 • 2023-09-14
  • zebrania z rodzicami uczniów klas IV - V
 • 2023-09-29
  • Święto Patrona Szkoły
 • 2023-11-02
  • dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 2023-11-03
  • dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 2023-11-15
  • wywiadówka śródokresowa
 • 2023-12-15
  • (do 15 grudnia) wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych dla uczniów klas I - V i informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, oceną naganną z zachowania, nieklasyfikowaniem za pierwsze półrocze roku szkolnego 2023/2024
 • 2023-12-23
  • (23 - 31 grudnia3) zimowa przerwa świąteczna
 • 2024-01-08
  • (do 08 stycznia) wystawienie ocen śródrocznych dla uczniów klas I - V
 • 2024-01-15
  • rada klasyfikacyjna podsumowująca pierwsze półrocze roku szkolnego 2023/2024 dla uczniów klas I - V
 • 2024-01-15
  • rozpoczęcie drugiego semestru roku szkolnego 2023/2024 dla uczniów klas I - V
 • 2024-01-17
  • zebrania z rodzicami podsumowujące pracę szkoły i wyniki w nauce uczniów za I półrocze roku szkolnego 2023/2024
 • 2024-01-24
  • plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej
 • 2024-01-29
  • (29 stycznia - 09 luty) ferie zimowe
 • 2024-03-22
  • (do 22 marca) wystawienie przewidywanych ocen końcoworocznych dla uczniów klas V i informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, oceną naganną z zachowania, nieklasyfikowaniem na koniec roku szkolnego
 • 2024-03-28
  • (28 marca - 02 kwietnia) wiosenna przerwa świąteczna
 • 2024-04-10
  • wywiadówka śródokresowa
 • 2024-04-15
  • (do 15 kwietnia) wystawienie ocen końcoworocznych dla uczniów klas V
 • 2024-04-22
  • rada klasyfikacyjna dla uczniów klas V
 • 2024-04-26
  • zakończenie zajęć dydaktycznych dla uczniów klas V uroczyste zakończenie roku szkolnego
 • 2024-04-29
  • dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 2024-04-30
  • (do 30 kwietnia) wystawienie przewidywanych ocen końcoworocznych dla uczniów klas II i informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, oceną naganną z zachowania, nieklasyfikowaniem za II półrocze roku szkolnego 2023/2024
 • 2024-04-30
  • dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 2024-05-02
  • dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 2024-05-07
  • początek egzaminów maturalnych
 • 2024-05-09
  • dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 2024-05-13
  • dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 2024-05-22
  • wystawienie przewidywanych ocen końcoworocznych dla uczniów klas I - IV i informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, oceną naganną z zachowania, nieklasyfikowaniem na koniec roku szkolnego
 • 2024-05-22
  • wywiadówka śródokresowa
 • 2024-05-31
  • dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 2024-06-10
  • (do 10 czerwca) wystawienie ocen końcoworocznych dla uczniów klas I - IV
 • 2024-06-17
  • rada klasyfikacyjna dla uczniów klas I - IV
 • 2024-06-21
  • zakończenie zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I - IV
 • 2024-06-28
  • plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej, klasyfikacja uczniów klas II.