stypendia

 

Za wybitne wyniki i osiągniecia w nauce 

 

Najlepsi absolwenci zespołu szkół

 

Za osiągnięcia w nauce i bardzo dobry wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe